Actividades Culturales

Horarios:
Día:  LUNES Hora: 17:00 a 19:00 Lugar: SALA DE MÚSICA

Día:  MARTES Hora: 17:00 a 19:00 Lugar: SALA DE MÚSICA

Día:  MIERCOLES Hora: 17:00 a 19:00 Lugar: SALA DE MÚSICA

Día:  JUEVES Hora: 17:00 a 19:00 Lugar: SALA DE MÚSICA
Profesor: FRANCISCO FUENTES
Horarios:
Día:  LUNES Hora: 17.15-18.30 Lugar: COLEGIO SERRANO

Día:  LUNES Hora: 17.15-18.30 Lugar: COLEGIO SERRANO
Profesor: MIGUEL LEIVA
Horarios:
Día:  LUNES Hora: 16.00-18.30 Lugar: COLEGIO SERRANO

Día:  VIERNES Hora: 14.30-16.30 Lugar: COLEGIO SERRANO